Åpningstid man-fre 08.30-16.00

Mellomila 56
7018 Trondheim

facebookTelefon 73510040
info@fotoimport.no

PRODUKTER

Heiland electronic

Heiland electronicMørkeromsutstyr og diverse
fra Heiland electronic

Link til Heiland's nettsider.

 

 

Heiland electronic

LED cold light sourceLED cold light source

Lyskilde til forstørrere.

Link til mer info hos produsent.
LED cold light source


 

 

Densitometer

Densitometere som kan måle både refleksjon og transmisjon for film og papir.

Link til mer info hos produsent.

Heiland LED darkroom light


skillelinjeskillelinjeskillelinje

LED darkroom light

Lyskilde som kan skifte mellom rødt og hvitt lys

Link til mer info hos produsent.

Heiland LED darkroom light

Heiland splitgradeSplitgrade

Automatisk system for eksponerings- og kontrastkontroll for sort/hvitt-kopiering.

Link til mer info hos produsent.

 

 

 

 

 

 

 

skillelinje

Heiland Two Flash MaskTwo Flash Mask

Blitzstyringsenhet som automatisk lager masker for å skifte bakgrunn etc.

Link til mer info hos produsent.

Se demonstrasjonsvideo på Youtube. 

 


 

Heiland Two Flash Mask

Film processor TAS

Automatisk agiterings-maskin for filmfremkalling.

Link til mer info hos produsent.

Film processor TASskillelinjeskillelinjeskillelinjeskillelinje

Copyright © 1996-2019 Fotoimport as
webansvarlig: Nora Nystuen