Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Generelt om fremstilling av baryttkopier

Fremkalling fra 1.5 til 3 min. Surt stoppbad i 20-30 sekunder. Bruk gjerne indikatorstoppbad, men med uttynning 1+100 for å få en mykere overgang fra fremkalleren. Hvis du får problemer med skjolder som har en avvikende tone i forhold til billedtonen skyldes dette som regel dårlig stoppbad. Slike skjolder kan også oppstå i fremkalleren. Årsaken ligger gjerne i slappe rutiner på renhold og/eller kjemikaliesøl. Ikke bruk samme pinsett i fremkaller og stopp/fix. Bruker du hansker skyll godt mellom hver runde.

Enkelte ganger ved skjoldeproblemer kan det også være nødvendig å ha et "skyllebad" med vann mellom fremkaller og stopp/fiks for å tynne ut konsentrert fremkaller som ellers kan gi opphav til skjolder.


Ulike fotopapir kan ha ulik fikseringstid i likhet med film. Man kan teste seg fram til korrekt fikseringstid i en gitt fiks med et gitt fotopapir på følgende måte. Man fikserer lapper med ueksponert og ufremkalt fotopapir i ulike tider, deretter skyller man lappene, eksponerer dem og fremkaller dem i papirfremkaller. Hvis alle sølvsaltene er fjernet i den første fikseringen vil man ikke få noe svertning etter eksponering og fremkalling. Den korteste tiden som ikke gir slør ganges med 1,5 for korrekt fikseringstid.

Til fiksering anbefaler vi et hurtigarbeidende fikserbad i sterk konsentrasjon (f. eks TETENAL VARIOSPEED/SUPERFIX 1+3). 1 minutt med noe agitering underveis er som regel nok (se forrige avsnitt). Det er en fordel at man ikke fikserer for lenge fordi man da får en uønsket og unødvendig absorbering av kjemikalier i papiret. Maksimal utnyttelse av fiksen er 15 kopier 18x24 (0.65m2) i en liter fix. Bruker man Tetenal fikstester er 0.5g sølv pr/l grensen for baryttpapir. Deretter vil fiksen fortsatt kunne greie å fiksere, men kopiene vil bli forurenset av utfelte komplekse tiosulfater. Fikseringstiden blir også noe lenger med slitt fix. Man kan også benytte natriumtiosulfat basert fix (Tetenal surt fiks) med to-bads fiksering. Fikseringstiden i bad 1 er 1 min, i bad 2, 5 min. Kapasitet, 15 stk 18x24 (0.52m2) pr liter fix. Bad 1 kasseres, deretter flyttes bad 2 frem som bad 1 og fersk fix helles i bad 2.

Deretter følger 5 min skylling, 10 min i HCA (kapasitet 40 stk 18x24 pr.l), og 60 min skylling. Med effektiv skylling i arkivskyller kan denne tiden reduseres noe. God skylling og fiksering er ikke alltid tilstrekkelig. Ønsker man best mulig stabilitet/holdbarhet bør kopien bruntones eller selentones (se egen artikkel). Sluttbehandling i Agfa Sistan eller gulltoning er også et alternativ. Når det gjelder kontroll av egne rutiner på fiksering og skylling, så kan man ved hjelp av sitt lokale apotek få blandet testkjemikalier for å påvise rester av sølvsalter eller fiks.

Dette er meget strenge spesifikasjoner for fremstillling av baryttpapirkopier og kopier som har blitt fremstillt med mindere strenge rutiner vil også kunne stå seg i meget lang tid.

Tørking og montering av baryttpapirkopier

Vi vil anbefale lufttørking så man unngår kontakt med forurensede tørkeduker, og på grunn av den delikate overflaten man får. Vi kan levere KOSTINER tørkerammer hvor papiret tørkes på glassfibermatter som er enkle å holde fri for forurensninger. Man kan eventuelt henge kopiene til tørk på snora (med plastklyper), for så å plane dem i varmepresse eller ved å fukte dem forsiktig på baksiden før de legges i press. En annen metode er å feste de ennå fuktige kopiene til en helt plan overflate med vannbasert papirtape. Kopien vil krympe noe når den tørker og eventuelle ujevnheter vil strekkes ut. Når det gjelder montering, bruk syrefrie materialer.

Les også om den nye spennende metoden med våtmontering på aluminium og pvc.