Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Selentoning og svoveltoning for bedre holdbarhet

Toning forbindes vanligvis med at man ønsker å gi s/hv kopien en annen tone enn den opprinnelige. Men det vi vil legge vekt på her er toning brukt for å stabilisere billedsølvet slik at holdbarheten bedres. Det som også bør nevnes er at ulike fotopapir reagerer svært forskjellig på toning. Gennerlt kan vi si at varmtonepapir vil få mye større toneforandringer enn kaldtonepapir. Kaldtonepapir må som regel blekes først for å endre tonen vesentlig. Men kaldtonepapiret vil få mye bedre stabilitet selv om billedtonen ikke endrer seg merkbart. Man kan med fordel tone både plastpapir og baryttpapir. Den største effekten holdbarhetsmessig får man på plastpapir fordi det i utgangspunktet er mest ustabilt.

Svoveltoning i arkivsammenheng.

Nyere forskning har vist at svoveltoning gir meget stabile s/hv kopier. Dette gjelder både en og to-bads tonere. De fleste varmtonepapir (klorbromsølv) vil få bruntone ved toning. Dette gjelder også kaldtonepapirer (bromsølv) ved to-bads tonere (bleking, deretter toning). Men om man ikke ønsker toneforandring kan man "tone" kort tid (30 sek.) og tone kaldtonepapir i en-bads toner. Dette vil ikke gi store forandringer i billedtonen, men stabiliteten på billedsølvet vil bli mye bedre. Dette er et tonealternativ for arkivbestandige s/hv kopier som både er rimeligere, raskere (gjelder kun plastpapir p.g.a. kravet til skylling) og midre giftig enn f. eks. selentoning. Svoveltoning gir også høyere stabilitet i de lyse tonene enn selentoner. Forskningsrapporten som jeg bygger disse uttalelsene på var gjenngitt i svenske "Fotografi" nr. 3 -95.

Selentoning av s/hv kopier

Kodak Rapid Selenium Toner anvendt på fotopapir kan brukes på to ulike måter. Den kan blandes 1+3 og brukes som bruntoner eller den kan blandes 1+20 og brukes for høyning av makssvertning og bedring av holdbarhet. Det er den siste anvendelsesformen vi skal ta for oss her. Selentoning kan gjøres som egen rutine med ferdigskyllte og tørkede kopier (husk forbløting av kopiene før toning), eller rett etter en kort skylling etter fikserbadet. Kodak Rapid Selenium Toner blandes i forholdet 1+20 med HCA-bruksløsning. Bruk godt lys når du toner, og ha en utonet kopi liggende ved siden av for å sammenligne med. Ta kopien ut av toneren i det øyeblikket den har mørknet noe og fått en nøytral, svakt fiolett tone. Det tar ca 2 min med EMAKS. Varmtonepapir vil generellt tone raskere og ta toningen bedere enn kaldtonepapir. Deretter vanlig HCA- skyllerutine. Man kan selentone både plast og baryttpapir. Selentoner er relativt giftig så man bør ha god ventilasjon når man toner. Denne formen for toning er adskillig enklere og raskere når man jobber med fiberpapir, fordi man ikke trenger full skyllerutine før man toner kopien.