Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Baryttpapir eller plastpapir?

Plastpapir er oppbygd på følgende måte. Papiret er belagt med plast (polyeten) på framsiden og baksiden. Emulsjonen ligger utenpå plasthinnen. Plastpapiret har hatt et dårlig rykte med tanke på arkivbestandighet. Plasten som anvendes i dag har kvittet seg med mange av de svakhetene plastpapiret hadde tidligere. I dag er man usikker på hvilket alternativ som gir lengst holdbarhet. Det som er klart er at framstillingsprossesen og oppbevaringen av bildet er det viktigste med tanke på maksimal holbarhet, ikke om det er plast eller barytt.

Skal man fremstille en arkivbestanding kopi bør man legge vekt på følgende punkter:

1. Fersk fiks, riktig fikseringstid og riktig skyllerutine.

2. Gode oppbevaringsforhold og/eller toning med selen eller svovel-toner.


Den viktigste forskjellen på plast og baryttpapir er overflaten og kvaliteten/egenskapene til de ulike papirene. Når det gjelder Emaks og Varycon papir er toneseperasjonsegenskapene og makssvertning omtrent lik på plast og barytt. I prinsippet er det samme emulsjoner på ulikt underlag. Når det gjelder andre produsenter er det derimot ofte ulike egenskaper (emulsjonstyper) på henholdsvis plast og barytt.

Slørtesting av fotopapir

Vi vil her ta for oss en framgangsmåte som sikrer oss at belysningen ikke slører det materialet vi skal arbeide med. Særlig fotopapir med variabel kontrast har lett for å sløres. Det som skjer med ett hvert fotopapir før du får synlig gråslør på bilde er at kontrasten blir lavere. Ved denne testen er vi altså ute etter om mørkeromslyset gir oss lavere kontrast i høylysene, fordi dette er det samme som begynnende sløring. Vi lager to kopier med lik kontrast, en i det mørkeromslyset vi tror vi kan bruke, og en uten (eller med et minimum) mørkeromslys. Hvis kopiene er like er det ikke for sterkt mørkeromslys. Får kopien lagd i vanlig mørkeromslys lavere kontrast, må vi redusere mørkeromslyset.

Husk at det er i høylysdetaljene du skal se etter forskjellene. Mellomtonene og skyggedetaljene vil ikke påvirkes av begynnende sløring.

Fargen på mørkeromslyset har mye å si. Varycon papiret tåler veldig lite gul-grønt eller gul-brunt lys, men er lyset rød-orange går det bedre.

En annen ting er at man kan ønske å senke kontrasten i høylysene ved hjelp av forsiktig sløring av papiret. Se eget avsnitt om "flashing" av fotopapir.


Et godt mørkeromlys er viktig for arbeidsmiljøet. Indirekte belysning via vegger, tak og hjørner vil lyse opp rommet uten at faren for sløring blir stor.