Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Problemer? - Løsninger!

Kopiering: Det kommer ikke noe bilde. Ved matt papir kan dette skyldes at papiret ligger opp ned. Kan også skyldes for kort eksponeringstid, lag prøvelapp. Hvis du ikke har full svertning ved 2 min fremkallingstid, øk eksponeringen. Dårlig fremkaller vil gi senket følsomhet og kontrast. Husk riktig temperatur, en kald fremkaller vil fungere dårlig.

Klypemerker, hvis fotopapir utsettes for mekanisk påkjenning fra klyper, pga bretting etc så vil dette kunne bli fremkalt. Løsning, unngå bruk av klyper i fremkalleren inntil du skal ta bildet over i stoppbadet. For agitering, lag bølger i fremkalleren ved å vippe på skåla.

Skjolder på papiret i grått eller rosa/fiolett skyldes som regel dårlig stoppbad (bruk indikatorstoppbad). Ved skjolder skift stoppbad, hvis det ikke hjelper eller hvis skjoldene oppstår i fremkalleren, bland ny fremkaller.

Gulning av ferdige kopier, dårlig fiksering eller dårlig skylling. Se egne avsnitt om fremstilling av baryttkopier eller plastkopier. Gult slør (EMAKS K888 GR 3) vil forsvinne ved skikkelig skylling, bruk gjerne HCA eller skyll kopien noe før den betraktes i hvitt lys. Ekstrem krølling av baryttpapir ved tørking. Unngå å tørke for fort, ekstremt tørre og varme rom egner seg ikke.