Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Generellt om behandling av plastpapir

Fremkallingstid fra 30-120 sek. (se produktinfo på de ulike papirene). Fremkallingstiden er avhengig av temperaturen på fremkalleren. Vi vil anbefale at man ikke har lavere temperatur enn 20 gr. C. Øker man temperaturen vil fremkallingstiden gå ned.

Etter fremkalling vil vi anbefale bruk av surt stoppbad (Tetenal indicet). Tid 20 sek.

Når det gjelder fiks følg angivelsene på fikspakken. Tid vil variere fra 30 sek. til 5 min. For arkivbestandige kopier maks 0.8g sølv pr/liter.

Kort skylling 3-5 min. Det er viktig at det er god utskifting av skyllevannet.

Motstandsdyktigheten mot forurensninger og dermed holdbarheten kan bedres betraktelig ved stabilisering av bildetsølvet med enten selen eller svoveltoning. Agfa Sistan kan også anvendes.

Variokontrast og fargehode

I stedet for multigradefilter kan man om man har en fargeforstørrer bruke fargehodets filter for å styre kontrasten. De kombinasjonene vi foreslår her vil gi lik eksponeringstid uansett hvilken gradasjon du velger. Dette gjelder også grad 4 og 5. Disse filterkombinasjonene vil ta omtrent like mye lys som Ilfords Multigrade filter i gradene 0-3,5. Dette er ment som et utgangspunkt for egne tester. Type forstørrer og papir vil spille inn. Denne oppskriften tar utgangspunkt i Varycon fotopapir og en forstørrer med halogenlampe og CC filter.

Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5
64Y + 10M 45Y + 30M 30Y + 40M 10Y + 50M 7Y + 85M 150M

Ønsker man kortest mulig eksponeringstid kan man i de fleste tilfellene nøye seg med å kun bruke magentafilteret (skal man ha bløtere grad enn grad 1.5 må man inn med gul filter). Man vil da få en viss økning i eksponeringstiden etter hvert som man legger inn mer filter. Her har vi planer om mer testing, så følg med på senere oppdatering av denne siden.