Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Mørkeromsutsyr

  1. Utstyr og rekvisita for filmlading og filmfremkalling
  2. Forstørrelsesapparater
  3. Tilbehør forstørrelsesapparater
  4. Utstyr og rekvisita for papirfremkalling