Åpningstid man-fre 08.30-16.00

Mellomila 56
7018 Trondheim

facebookTelefon 73510040
info@fotoimport.no

Utskriftvennlig side

printe ut?

 


Andre fremkaller-tabeller:

Paterson FX-39

Paterson Aculux 2

Agfe Rodinal

Kodak T-max som engangsfremkaller (1+9)

Kodak T-max RS fornyerkjemi

Kodak X-Tol

Kodak D-76

Link til "The Massive Dev Chart" - Verdens største fremkallertabell

 


Tilbake til film, kjemi og papir-undersiden

Fremkallertabell for Kodak X-tol

 

Filmtype   Temp. utsp. Tid ISO Tonefordeling Kommentar
EFKE KB100 135 20gr. 1+2 08.30 64 Middels Slak tå
Paterson Acupan 200 135 20gr. 1+2 08.30 125 Middels Slak tå
Paterson Acupan 800 135 20gr. 1+1 13.30 640 Skyggesep.  
Agfapan APX 25 135 20gr. 1+2 08.00 20 Middels S-kurve
Agfapan APX 100 135 20gr. 1+2 12.00 32 Middels Frarådes pga dårlig følsomhet
Agfapan APX 400 135 20gr. 1+1 13.30 400 Middels Slak S-kurve
Kodak T-max 100 135 20gr. 1+2 13.30 125 Skyggesep. Lav kontrast i høylysene
Kodak T-max 400 135 20gr. 1+2 13.00 500 Middels Rett kurve
Kodak T-max 3200 135 20gr. 1+1 14.00 1000 Middles Slak tå - deretter rett
Kodak Pluss-X 135 20gr. 1+2 08.30 200 Middels Nesten rett
Kodak TRI-X TX 135 20gr. 1+2 12.00 500 Middels Rett kurve
Fuji Neopan 400 135 20gr. 1+2 11.30 400 Middels Slak S-kurve
Fuji Neopan 1600 135 20gr. 1+2 08.00 500 Skyggesep. Dårlig høylys-sep
Ilford Pan F 135 20gr. 1+2 09.30 64 Middels Slak S-kurve
Ilford FP4 135 20gr. 1+2 14.30 200 Middels Slak tå - rett kurve
Ilford HP5 135 20gr. 1+1 11.30 500 Skyggesep.  
Ilford Delta 100 135 20gr. 1+2 13.30 160 Middels Slak S-kurve
Ilford Delta 400 135 20gr. 1+2 13.30 400 Middels Slak tå - rett kurve

Copyright © 1996-2019 Fotoimport as
webansvarlig: Nora Nystuen