Åpningstid man-fre 08.30-16.00

Mellomila 56
7018 Trondheim

facebookTelefon 73510040
info@fotoimport.no

Fremkallertabeller

Disse fremkallertabellene er fra 1997, se også våre nye fremkallertabeller fra 2014

 

Paterson FX39

Paterson Aculux 2

Agfa Rodinal

Kodak T-max som engangsfremkaller (1+9)

Kodak T-max RS fornyerkjemi

Kodak XTOL

Kodak D-76

Link til "The Massive Dev Chart" - Verdens største fremkallertabell

Testprosedyren

Litt info om selve testprosedyren for våre fremkallertabeller. Vi kontaktkopierer en transparent gråskala rett på filmen. Lyskilden er blits. Filmen blir fremkalt som angitt, filmen blir målt med densitometer og resultatene lagt inn på regneark. Her kan vi sjekke kontrast, følsomhet og tonefordeling.

Noen vil kanskje reagere på at vi har et eget felt for filmfølsomhet. Det er to grunner for det. For det første kan man dessverre ikke helt stole på den følsomheten produsentene oppgir. For det andre vil ulike fremkallere kunne gi ulik følsomhet til samme film. Vi følger en vanlig norm når vi regner filmens følsomhetspunkt til 0.10 D over base-slør.

Hvis man følger våre følsomhetsanvisninger for filmen vil man få tilnærmet lik kontrast for alle filmer med tidene i tabellene. For de med interesse for det tekniske, svertningsomfanget fra følsomhetspunktet og 7 blendertrinn opp er 1.20 D. Dette er en midt på treet kontrast, ikke nødvendigvis ett optimalt valg for alle og enhver. Vurder negativene i forhold til type fotopapir, forstørrerapparat, motivkontrast, smak og behag o.s.v.

I tabellen vil du finne en link til en grafisk kurve som viser måleresultatet (klikk på filmnavnet i tabellen). Sammen med testkurven legger vi en referansekurve. Referansekurven er en rett kurve som går fra 0.10 til 1.30 D. Det er dermed ikke sagt at referansekurven er et ideal. Den er der for at en lettere skal kunne se formen på kurven og hvordan kurven ligger i følsomhet. Den viser også hvilket del av den totale kurven som vi bruker som referanse for definisjon av følsomhet og kontrast. Hvis referansekurven ligger til venstre for filmkurven vil følsomheten til filmen være noe lavere enn oppgitt. Er kurven slak - lav kontrast. Er kurven bratt - høy kontrast. Den nederste delen av kurven viser skyggene, den øverste - høylysene. Vi vil svært gjerne ha tilbakemelding fra alle som bruker tabellene, særlig hvis det skulle oppstå problemer.

Copyright © 1996-2019 Fotoimport as
webansvarlig: Nora Nystuen