Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Produktinfo s/hv kjemi

S/hv filmfremkallere

PATERSON ACULUX-2: Flytende engangsfremkaller, blandes i forholdet 1+9. God utnyttelse av filmfølsomheten og fint korn. Link til tabell med fremkallingstider og følsomhetsangivelse. Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Link til Patersons kjeminformasjon.

PATERSON FX-36: Flytende engangsfremkaller, blandes i forholdet 1+9. Spesialfremkaller for maksimal skarphet for T-max, Delta og APX filmene. God utnyttelse av filmfølsomheten og høy konturskarphet. Link til tabell med fremkallingstider og kurver. Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Link til Patersons kjeminformasjon.

AGFA RODINAL: Flytende konsentrat, blandes fra 1+25 til 1+100. En rimelig engangsfremkaller som gir et skarpt men relativt grovt korn, og en meget høy konturskarphet. Rodinal gir bedre høylysseperasjon enn andre fremkallere. Egner seg godt i reprosammenheng. Link til tabell med fremkallingstider og kurver.

KODAK D-76: Pulver. Kodaks standardfremkaller. Moderat finkornfremkaller. Fornybar. Kan ellers med fordel brukes som engangsfremkaller i forholdet 1+1. Link til tabell. Link til Kodak's egen info.

KODAK T-MAX FREMKALLER: Flytende fremkaller med meget god utnyttelse av filmfølsomheten. Blandes 1+4. 1 liter bruksløsning kan fremkalle inntil 12 filmer. Vi har gjordt en test hvor vi har tynnet ut T-max fremkalleren i forholdet 1+9 og brukt fremkalleren som engangsfremkaller. Dette vil gi større stabelitet på resultatene. Link til tabell. Link til Kodak's egen info.

KODAK T-MAX RS FREMKALLER: Flytende. Fornybar fremkaller. Det leveres ikke egen fornyerløsning. Ubrukt fremkaller brukes som fornyer. Vi har testet denne fremkalleren også, og følger vi Kodaks anvisninger får vi en tanke for harde filmer når vi følger vår vanlige norm. Det vil du ogå se om du sammenligner våre tider med de Kodak oppgir. Denne fremkalleren er såpass hardtarbeidene at man kan få problermer med ujamn fremkalling pga korte fremkallingstider. Link til tabell. Link til Kodak's egen info.

KODAK HC-110: Flytende engangsfremkaller. Blandes 1+31. Kan brukes i ulike grader av utspedning. Ansel Adams favorittfremkaller. Meget god skarphet. God holdbarhet. Link til Kodak's egen info.

KODAK XTOL: Kodaks nye pulverkjemi. Miljøvennlig sammensetning.Gir meget god utnyttelse av filmfølsomheten til de fleste filmer. Ett unntak er Agfa APX 100 som vi vil fraråde å bruke i XTOL.T-max 100 får også en litt "rar" kurve. Høylysseperasjonen blir dårligere enn den vanligvis er. Ellers er vår konklusjon at XTOL er en meget interesant fremkaller. XTOL gir også fint korn og høy skarphet. Rimelig i bruk Link til fremkallertabell. Link til Kodaks informasjon.

KODAK TECHNIDOL: Flytende engangsfremkaller. Spesialfremkaller for KODAK TECHNICAL PAN som fremkalt i TECHNIDOL vil gi brukbare halvtonenegativ. Fordel, meget høy skarphet nesten uten korn. Ulempe, dårlig høylysseparasjon og lavt svertningsomfang på negativene. Link til Kodaks informasjon.

TETENAL DOKULITH: Hardtarbeidende en-komponents strekfremkaller til lith- og dokumentfilm. Fremkallingstiden er 2 min. og bruksløsningen er holdbar i flere døgn. Uttynnes 1:3. Kapasitet 1m2 pr. liter bruksløsning.

TETENAL EMOFIN: Tobadfremkaller med mange gode egenskaper. Fremkallingen foregår i to bad uten skylling imellom. Bad 1 inneholder fremkallerstoffene, mens bad 2 inneholder alkaliet som setter fremkallingen i gang. Da det ikke blir tilført nye fremkallerstoffer vil billeddannelse stoppe opp der fremkalleren er brukt opp. Dette sammen med EMOFINS andre egenskaper gir følgende fordeler: Stort eksponeringsspillerom / Høy utnyttelse av filmens hastighet / Automatisk utligning av kontrasten i kontrastrike motiver / Fremragende konturskarphet og et fint distinkt korn / Lik fremkallingstid for første og siste film, god holdbarhet. Kapasitet 13-15 filmer pr. lt.

TETENAL NEOFIN: Engangsfremkaller for film. God utnyttelse av filmens følsomhet. Høy konturskarphet. Pakning med 5 ampuller til 2 135-filmer hver. Neofin Blå for filmer opp til 125 ASA. Neofin Rød for filmer rundt 400 ASA.

TETENAL NEOFIN DOKU: Meget bløt fremkaller som dermed kan fremkalle dokumentfilm som vanlige halvtonenegativer. Går spesielt godt sammen med Kodaks Technical Pan som brukt med Neofin Doku kan eksponeres til 50-80 ASA.

TETENAL ULTRAFIN: Klassisk filmfremkaller, gir fint korn og god utnyttelse av filmfølsomheten. Kan uttynnes fra 1+10 til 1+30.

TETENAL ULTRAFIN PLUSS: Tetenals spesialfremkaller for T-max filmene.

Link til Tetenals informasjon


KODAK OMVENDER SETT FOR NEGATIV FILM: For fremstilling av s/hv dias fra vanlige s/hv negativ filmer. Et sett er nok for 12 filmer. Link til Kodak info.

S/hv papirfremkaller

TETENAL CENTRABROM: Flytende fremkaller for papir. Mykfremkaller, vil gi mykere resultat enn andre fremkallere. Gir varm billedtone. Anbefales brukt i kombinasjon med en standardfremkaller (to-bads fremkalling). Man kan da finregulere kontrasten ved å variere fremkallingstiden i den myke og den harde fremkalleren. Anbefales spesielt i kombinasjon med EMAKS og FORTE. Egner seg ikke i kombinasjon med variokontrastpapir og kaldtonepapir. Uttynnes i forholdet 1+9. Kan blandes med standardfremkallere.

TETENAL EUKOBROM: Hardtarbeidene papirfremkaller. Nøytral til kaldsvart billedtone. Meget god holdbarhet. Tilsvarer den nå utgåtte Tetenal Variospeed. Vår testfremkaller.

TETENAL VARIOSPEED W: Normalfremkaller med varm eller nøtral billedtone avhengig av fotopapiret. Erstatter/tilsvarer den nå utgåtte Tetenal Neutraltyp. Uttynnes 1+9.

Link til Tetenals informasjon

TETENAL DOKUMOL: Spesialfremkaller for dokumentfilm og fototeknisk papir. Egner seg også som papirfremkaller. Gir høy kontrast og topp svertning på EMAKS. Link til Tetenals egen info


Stoppbad

KODAK INDIKATOR STOPP: Indikator stoppbad, skifter farge fra gult til rosa når det er utbrukt. Blandes 1+15.

TETENAL LUKTFRITT STOPPBAD: Stoppbad basert på sitronsyre i motsetning til de øvrige stoppbadene som er basert på eddiksyre. Med indikator. Blandes 1+19.

ILFORD ILFOSTOP: Stoppbad basert på sitronsyre, med indikator. Blandes 1+19


Fiks

ILFORD RAPID FIXER: Flytende fiks for film og papir. Fortynnes 1+4 eller 1+9. Link til Ilfords informasjon

ILFORD 2000RT FIXER: Flytende fiks for maskinfremkalling. Link til Ilfords informasjon

TETENAL VARIOSPEED SUPERFIX: Flytende fiks for film og papir. Fortynnes 1+3. Kapasitet 18 filmer eller 3,5 m2 papir pr. lt. bruksløsning. Stiller man strenge krav til arkivbestandighet må fiksen skiftes oftere. Se egen omtale om fremstilling av arkivbestandige kopier. Fikseringstid papir 30-60 sek, film 2-4 min.

TETENAL SUPERFIX: Flytende fiks for film og papir. Fortynnes 1+7 for film og 1+9 for papir. Kapasitet 12 filmer eller 2m2 papir pr. lt. bruksløsning.

TETENAL VARIO FIX: Vanlig pulverfiks. Er laget på natriumthiosulfat-basis. Kapasitet 2 m2 papir eller 10-12 filmer pr. liter. Fikseringstid papir 10 min, film 5-12 min. Ved siden av vanlig bruk brukes den også til forbad ved selenforsterkning av negativer, og til fiksering av Liquid Light flytende emulsjon.

Link til Tetenals info


Når det gjelder fikseringstidene på film så er det stor forskjell på ulike filmer. Langsomme filmer med tynt sjikt har kortest fikseringstid, deretter kommer filmer med middels og høy følsomhet. Kodaks T-MAX filmer krever den lengste fikseringstiden. En filmbit som vi fikserer under visuell kontroll vil bruke en viss tid på å få klar base. Denne tiden skal dobles og du har fikseringstiden. Se egen omtale angående testing av fikseringstid for fotopapir.

Fiks hjelpemidler

TETENAL HERDER: Flytende herder for all slags fiks.

TETENAL FIKSTESTER: Indikatorstrips som viser sølvinnhold og PH-verdi.


Skyllehjelpemidler

KODAK HYPO CLEARING AGENT: Brukes etter fiksering for raskere og bedre skylling av baryttpapir. HCA brukes også sammen med SELENTONER ved toning. Leveres i pulver for 3.9 liter konsentrat. Konsentratet blandes 1+4 til bruksløsning. Kort holdbarhet. Link til Kodaks egen informasjon

Fuktemidler

ILFORD ILFOTOL: Fuktemiddel fra Ilford. Uttynnes 1+200. Link til Ilfords informasjon

TETENAL MIRASOL ANTISTATIC: Wetting agent/fuktemiddel. Hindrer dråpedannelse og dermed tørkeflekker. Hindrer algevekst. Reduserer antistatisk elektrisitet. Anbefales til tørking av film og ved lufttørking av blankt plastpapir. Uttynnes 1+400.

KODAK PHOTO-FLO: Wetting agent/fuktemiddel. Uttynnes 1+600. TETENAL GLANZOL-S: Middel for bedre kvalitet ved glansing av baryttpapir. Link til Kodaks egen informasjon


Tonere

KODAK BRUNTONER: En bads bruntoner. Blandes 1+33. Se Agfa Viradon.

KODAK RAPID SELENIUMTONER: Selentoner til toning av papir og film. Se egne avsnitt angående selentoning av papir og forsterking av negativer.

KODAK SEPIA TONER: To-bads bruntoner, med bleking og toning. Egner seg for kaldtonepapir (bromsølv) når man ønsker toneforandring.

Link til Kodaks informasjon

TETENAL BLÅTONER F PROFF: Blåtoner i ett bad til film og plastpapir. 1 liter for inntill 1m2. Inntil 1 ukes holdbarhet på bruksløsning.

TETENAL GULLTONER: Vil gi en rødlig billedtone om den brukes i kombinasjon med en svoveltoner. Brukt alene gir den gi en blåsvart billedtone og bedret holdbarhet. Kapasitet inntil 2,5 m2.

TETENAL TRIPONALTONER: Bruntoner, tonen kan varieres fra gyldenbrun til mørkebrun. To bads. En stor fordel, den lukter ikke. 1 lt. for 1,5 m2.


Svekkere/forsterkere

TETENAL SVEKKER: Farmers svekker.

Diverse hjelpemidler

HAMA MATTOLEIN: Påføres negativer før retusjering med blyant.

HAMA RØD DEKKLAKK: Påføres s/hv negativer for utblokking av deler av negativet.

TETENAL FILMCLEANER SPRAY: Rensespray for rengjøring av film.

TETENAL AVTREKNINGSLAKK: Brukes på s/hv foto ved partiel etterbehandling, som sprøyteretusj, svekking og toning. Lakken legges på der man ønsker at det ikke skal skje noe. Når lakken er tørr kan den tåle alle slags fotografiske bad. Etter endt behandling trekkes lakken av som en folie.

TETENAL PROTEKTAN SPRAY: Sprayes på kjemibeholdere for å hindre oksydasjon.

TETENAL ALGENEX: Utgått

TETENAL EXARGENT: Utgått