Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Våtmontering av baryttpapir

Se vår skritt for skritt gjennomgang med bilder.

Våtmontering av baryttpapir er en ny og interessant metode for å presentere og ta vare på baryttkopier.

En kort presentasjon:

 • Du tar baryttkopien våt rett fra skylling eller etter forbløting
 • Du drar av vannet med en sleik
 • Du legger kopien på en plate som er påført et lag med lim
 • Du styker av vann og jevner kopien med en sleik
 • Du legger kopien til tørk
 • Dagen etter har du en perfekt plan og tørr kopi som ikke løsner med mindre du bruker sterke løsemidler
 • Kopien er beskyttet av styrken til monteringsplaten
 • Kopien kan om ønskelig vaskes og/eller behandles i vanlige fotokjemikalier uten å løsne eller krølle

Nøkkelen til denne teknikken ligger i limet som brukes og i platen/underlaget.

 • Limet - Lascaux Akrylkleber 498HV er egentlig et collage-lim for kunstnerbruk. Det har gode egenskaper med tanke på aldringsbestandighet og pH verdi. Det vil feste baryttpapir til de aller fleste vannfaste materialer. Glatte materialer som aluminiumsplater, ibond sandwichplater og lignende må grunnes for at kopien skal sitte. Lim eller lim blandet med litt vann (30%) brukes til grunning. Limet er vannbasert og er behagelig å jobbe med, men når limet er tørket vil det ikke påvirkes av vann.
 • 1.5mm eller 2mm aluminiumplater med høyeste stivhet er velegnet som underlag. Ubehandlede plater må spritvaskes for å fjerne oljerester fra valsing etc. Alternativt kan man bruke lakkerte aluminiumsplater. Fordelen med aluminium er at man ikke trenger å ha motspennkopi på baksiden.
 • Et godt alternativ er 3mm ibond sandwichplater. De er like stive som aluminium og kan sages med vanlig fintagget sirkelsag.

Skjær i sjøen.

 • Baryttpapir krymper når det tørker. Dette er med på å gi den lekre jevne overflaten på den tørre kopien, men det vil også kunne føre til at monteringsplaten bøyer seg. Dette gjelder PVC plater (ikke aluminium og ibond). Den beste løsningen er å montere en kopi på baksiden også. Dette må gjøres samtidig med monteringen av kopien slik at de får tørke likt.
 • Hjørnene løsner. Vil ikke skje hvis tørkingen ikke er for rask, eller hvis det er nok lim. Etterliming kan være vellykket. Husk grunningen. Varme vil øke styrken i limet. Man kan senke tørkehastigheten på hjørnene ved å legge litt tynn past (f eks fra en plastpose) på hjørnene.
 • Nøyaktighet er en dyd. Ett lite støvkorn på plata eller i limet vil kunne synes når kopien har tørket. For mye lim vil også kunne gi ujevn overflate. Stryk godt ut i fra midten av kopien mot kantene.
 • Unngå å få lim på kopien. Dette kan skje når du stryker av vann/jevner kopien før tørking. Vått lim kan lett vaskes av med en våt klut. Lim som har tørket på kopien kan fjernes etterpå med lunket vann (eller fuktemiddel) og en klut.

 • Dette er en litt omskrevet artikkel fra 90 tallet. Revidert i 2015.