Foto Import as


Åpningstid man-fre 8.30-16.00

 
Mellomveien 18 B
7067 Trondheim

Telefon 73510040
dag@fotoimport.no

 

Digitale tjenester og utkjøringer

                                  
Varenr                             NETTO
D012    Scanning 10-50MB                  140.00
D020    Scanning 50-100MB                 200.00
D021    Scanning over 100MB                270.00
D008    Digitalt etterarbeid/retusj pr. 10 min       120.00
D011    CD/DVD Brenning                   50.00
                                  
      Printing på Epson Enhanched Matte, pigmentert blekk   
      Epson 11880/3800 print inntil A4          100.00
      Epson 11880/3800 print A3 29,7x42cm        160.00
      Epson 11880/3800 print A3+ 33x48cm         200.00
      Epson 11880/3800 print 40x60cm           300.00
      Epson 11880 print 60x60cm             340.00
      Epson 11880 print 60x80cm             375.00
      Epson 11880 print 60x100cm             400.00
      Epson 11880 print 70x111cm             480.00
      Epson 11880 print 100x111cm            660.00
Større print etter avtale, Epson 11880 har maks bredde på 162,5cm
                                  
      Tillegg for printing på syrefritt fine art kl 1     
      Ark A4                       30.00
      Ark A3                       60.00
      Ark A2                       120.00
      Ark 889mm x 1188mm                 400.00
      Løpemeter 61cm bredde (min 50cm)         280.00
      Løpemeter 91cm bredde (min 50cm)         410.00
      Løpemeter 111cm bredde (min 50cm)         500.00
                                  
      Tillegg for printing på syrefritt fine art kl 2     
      Løpemeter 61cm bredde (min 50cm)         200.00
      Løpemeter 111cm bredde (min 50cm)         400.00
                                  
      Tillegg for printing på Canvas              
      Løpemeter 61cm bredde (min 50cm)         280.00
      Løpemeter 91cm bredde (min 50cm)         410.00
      Løpemeter 111cm bredde (min 50cm)         500.00
                                  
      Lakking med Breathing Color UV lakk på canvas      
      A3                         150.00
      A2                         200.00
      A1                         320.00
      pr m2                       500.00
                                  
      Lakking med Breathing Color UV lakk på papir       
      A3                         180.00
      A2                         240.00
      A1                         384.00
      pr m2                       600.00

                                  
      Printing på halvblank "fotopapir"            
      Epson 11880/3800 print inntil A4          100.00
      Epson 11880/3800 print A3 29,7x42cm        160.00
      Epson 11880/3800 print A3+ 33x48cm         200.00
      Epson 11880/3800 print 40x60cm           300.00
      Epson 11880 print 60x60cm             340.00
      Epson 11880 print 60x80cm             375.00
      Epson 11880 print 60x100cm             400.00
      Epson 11880 print 70x111cm             480.00
      Epson 11880 print 100x111cm            660.00
Større print etter avtale, Epson 11880 har maks bredde på 162,5cm

Montering
Formater Forex 2mm 3mm 4mm 6mm 10mm MDF 10mm Alu 1,5mm 2,0mm Dibond 3mm
A4 155- 190.- 235.- 300.- 360.- 210.- 230.- 290.- 300.-
A3 190,- 235.- 255,- 315.- 385.- 230.- 300.- 375.- 385.-
A3+ 205,- 240.- 265,- 320.- 390.- 260.- 345.- 380.- 395.-
0,2m2 220,- 255.- 270,- 330.- 400.- 280.- 400.- 425.- 440.-
0,3m2 300,- 350.- 375.- 450.- 555.- 360.- 545.- 585.- 610.-
50x70 320,- 365.- 400.- 480.- 585.- 390.- 585.- 670.- 690.-
0,4m2 345.- 410.- 450,- 530.- 650.- 450.- 650.- 750.- 760.-
0,5m2 415,- 485.- 520,- 620.- 760.- 505.- 760.- 910.- 895.-
0,6m2 465,- 535.- 590,- 700.- 850.- 540.- 850.- 975.- 995.-
0,7m2 535,- 595.- 635,- 760.- 935.- 600.- 930.- 1065.- 1090.-
0,8m2 555,- 625.- 680,- 810.- 1000.- 690.- 1000.- 1135.- 1150.-
0,9m2 565,- 655.- 715,- 850.- 1055.- 780.- 1050.- 1250.- 1230.-
1,0m2 585.- 710.- 770,- 910.- 1090.- 860.- 1085.- 1270.- 1280.-
Laminering kr 240.- pr m2 i forbindelse med montering, uansett format og platetype.