Åpningstid man-fre 08.30-16.00

Mellomila 56
7018 Trondheim

facebookTelefon 73510040
info@fotoimport.no

 

Andre fremkaller-tabeller:

Kodak T-max (1+4, førstegangsbruk)

Kodak Xtol

Kodak HC 110 / Ilfotec HC

Kodak D-76 / Ilford ID-11

ADOX FX-39

ADOX Adonal (Rodinal)

ADOX Atomal

ADOX Adotech II

ADOX Silvermax - kommer

Caffenol

 


Link til "The Massive Dev Chart" - Verdens største fremkallertabell

Fremkallertabell

ADOX FX-39

Moderne engangsfremkaller med god skarphet og lavt
giftinnhold.

 

 

Kjøp i Nettbutikken

 

Filmtype   Utbl.- temp. Tid Kommentar
Kodak T-max 100 135 1+9 20gr 10.00 Lav kontrast i overeksponeringsområdet
Kodak T-max 400 135 1+9 20gr 09.00 Skarp, god høylysseperasjon
Kodak TRI-X TX 135 1+9 20gr 12.00 Lav kontrast i overeksponeringsområdet
Ilford Pan F 135 1+9 20gr 08.00 Fint korn (litt uskarp scan?)
Ilford FP4 135 1+9 20gr 07.30  
Ilford HP5 135 1+9 20gr 12.00 Grovkornet, god høylysseperasjon
Ilford Delta 100 135 1+9 20gr 07.30 S-kurve (høy kontrast i lyse mellomtoner)
Ilford Delta 400 135 1+9 20gr 12.00 Grovere enn T-max 400
Ilford Delta 3200 135 1+9 20gr 18.00 Meget grovkornet
ADOX CMS 20 135     uegnet
ADOX Silvermax 135 1+9 20gr 09.00  
 • Tmax100
 • Tmax400
 • Tri-X
 • Pan F
 • FP4
 • HP5
 • Delta 100
 • Delta 400
 • Delta 3200
 • Silvermax
 • CMS20 i Adotech
Kodak T-max 100 fremkalt i ADOX FX-39
Kodak T-max 400 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Kodak TriX fremkalt med ADOX FX-39 fremkaller
Ilford PanF fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford FP4 fremkalt i ADOXFX-39 fremkaller
Ilford HP5 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford Delta 100 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford Delta 400 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford Delta 3200 fremkalt i FX-39
Silvermax fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
ADOX CMS 20 fremkalt i Adotech II
 • Tmax100
 • Tmax400
 • Tri-X
 • Pan F
 • FP4
 • HP5
 • Delta 100
 • Delta 400
 • Delta 3200
 • Silvermax
 • CMS20 i Adotech
Kodak T-max 100 fremkalt i ADOX FX-39
Kodak T-max 400 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Kodak TriX fremkalt med ADOX FX-39 fremkaller
Ilford PanF fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford FP4 fremkalt i ADOXFX-39 fremkaller
Ilford HP5 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford Delta 100 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford Delta 400 fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
Ilford Delta 3200 fremkalt i FX-39
Silvermax fremkalt i ADOX FX-39 fremkaller
ADOX CMS 20 fremkalt i Adotech II

 

X-aksen viser svertning av filmen. Y-aksen viser eksponeringen, ett trinn er et halvt blendertrinn.

Den blå rette kurven viser området fra følsomhetspunktet (D-max 0,10) opp 7 blendertinn fra dette til D-max 1.3. Det er den delen av kurven som brukes ved kopiering på normalkontrast fotopapir. Les også avsnitt om testprosedyren.

The X-axis shows the density of film. The Y-axis shows the exposure, one step is 1/2 f-stop.

The blue straigt curve start with the sensitivty point (D-max 0.1) and ends at D-max 1.3 over 7 f-stops. This is the part of the curve that are used printing on normal grade photographic paper. More information in the textblock about test procedure.

Full oppløsning/
Full resolution:

 

Delta100 FX39 7,5min

Delta400 FX39 12min

Delta 3200 FX39 18min

FP4 FX39 7,5min

HP5 FX39 10min

PanF FX39 8min

Silvermax FX39 9min

Tmax100 FX39 10min

Tmax400 FX39 9min

TriX400 FX39 12min

Om testprosedyren

Denne testen er kjørt med 135 film, scannet med Hasselblad scanner med 3F scanning i 6300 ppi. Bildet av fuglen og teksten er et kraftig utsnitt av hele negativet (over), for å vise filmens kornstruktur og skarphet.

Testmotivet er fotografert med Canon EOS 1N, 50mm 1,4, Blender 8, 0,5sek lukkertid på 100iso film.

Litt info om selve testprosedyren for våre fremkallertabeller. Vi kontaktkopierer en transparent gråskala rett på filmen. Lyskilden er blits. Filmen blir fremkalt som angitt, filmen blir målt med densitometer og resultatene lagt inn på regneark. Her kan vi sjekke kontrast, følsomhet og tonefordeling.

Under utsnittet av testbildet ligger en grafisk kurve som viser kontrasten og følsomheten til filmen. Sammen med testkurven legger vi en referansekurve. Referansekurven er en rett kurve som går fra 0.10 til 1.30 D. Det er den delen av negativet du normalt vil bruke ved kopiering på normalt fotopapir. Det er ikke dermed sagt at referansekurven er et ideal. Den er der for at en lettere skal kunne se formen på kurven og hvordan kurven ligger i følsomhet. Hvis referansekurven ligger til venstre for filmkurven vil følsomheten til filmen være noe lavere enn oppgitt. Er kurven slak - lav kontrast. Er kurven bratt - høy kontrast. Den nederste delen av kurven viser skyggene, den øverste - høylysene.

Vi kan ikke garantere at den følsomhetsnormen vi har lagt oss på i denne testen stemmer 100%. Vi har en mistanke om at den gir filmene litt lavere følsomhet enn de faktisk har.

About the test procedure

This test is conducted on 135mm film, scanned with a Hasseblad scanner with 3F scanning at 6300 ppi. The picture of the bird is a small section of the entire frame (above) to show the grain structure and sharpness of the film.

The test motive is photographed with Canon EOS 1N, 50mm 1,4, f8, shutterspeed 0.5 sec (at 100iso).

In order to make the contast curve we make a contact print of a transparent greyscale with 40 1/2 f-stops directly on the film. The lightsource is a Metz speedlight which we control with a Sekonic L-308S lightmeter. We develop the film in a Paterson tank, continuous agitation the first 30 sec, then 5 sec every 1 minute. The greyscale is measured with a Heiland TRD-2 densitometer. The results are put into a spreadsheet in order to make the curve. The curve shows us the sensitivity and contrast of the different exposure areas of the film.

Together with the film curve we place a reference curve. The reference curve is a straight curve going from the sensitivity point - D-max 0.1 - to D-max 1.3 over 7 f-stops. This is the part of the negative you will use making a print on normal grade photographic paper. The reference curve is not necessarily an ideal, but it makes it easier to see the shape of the curve and the sensitivity of the film. If the reference curve shows to the left of the film curve, the sensitivity of the film is lower than stated. Steep curve - high contrast. Moderate curve - low contrast. The low part of the curve shows the shaddows, the top part shows the highlights.

We can not garanty that our sensitivity norm is a 100% correct. We suspect that the films actual sensitivity is higher than our test results show.

Copyright © 1996-2018 Fotoimport as
webansvarlig: Nora Nystuen