FOTOIMPORT HAR FLYTTET

Fotoimport har nå flyttet fra våre kjære kjellerlokaler på Lademoen og opp i lyset i Ilsvika. Vår nye adresse er Mellomila 56.
Vi gleder oss til en ny tilværelse med utsikt over Ilabekken, og Norsk Fotofagskole, Atelier Ilsvika, BERRE og mange fler som næmeste naboer.