FARGEROM

Det menneskelige øyet er i stand til å oppfatte en mengde forskjellige farger.
Alle disse fargene kan beskrives som en tredimensjonal figur: et fargerom.
CIE Lab f.eks. beskriver alle fargene ut ifra tre verdier, L (luminance/lysstyrke),
a (magenta til grønn), b (gul til blå).

Når vi skal prøve å overføre disse fargene til en film, et digitalkamera, en scanner, en skjerm eller printe et bilde har vi en utfordring.
Alle disse forskjellige redskapene har forskjellige måter å registrere og gjengi farger, og alle har sine begrensninger på hvor mange farger de klarer å registrere/gjengi.
De har forskjellige fargerom.

Det blir litt som å helle 10 liter maling oppi en 5-liters bøtte, eller å putte en firkantet kloss inn i et rundt hull.

HVORFOR BRUKE ICC-PROFILER?

En icc-profil fungerer som en oversetter fra et fargerom til et annet.

For å få et pålitelig og vedvarende samsvar mellom skjerm og print må du bruke icc-profiler. Et skjermbilde og et bilde printet på papir vil aldri bli helt likt siden bildet på skjermen er et lysende bilde mens bildet på papiret bare reflekterer lys, men icc-profilen skal sørge for at det blir så likt som mulig. Du skal kunne bruke mange forskjellige papirer/lerret og både blankt og matt blekk og allikevel få god forutsigbarhet i forhold til hvordan den ferdige printen blir seende ut (gitt at du også kalibrerer skjermen jevnlig).